Prijzen 2019

Voor dit jaar gelden de volgende contributiebedragen:

 Hoofdlid
 € 35 (Dubbele afdracht wanneer u al hoofdlid bent bij een andere hengelsportvereniging kan u     
terugvragen bij Sportvisserij Nederland

 Jeugdlid
 € 12.50 (geldt tot het jaar waarin u 14 jaar oud wordt)
 Ligplaats Boot
 € 50.00 (kan alleen als u lid bent van de vereniging)
 Inschrijfgeld
 € 5.00   (eenmalig en jeugdleden gratis)

Naast online de vispas aanvragen kan u ook gebruik maken van telebankieren, onder vermelding van “contributie HHV”. Ons banknummer is NL96RABO0121796280

Heeft u aanmeldingen, afmeldingen of wijzigingen: geef dit dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 oktober voorafgaande aan het kalenderjaar, door aan F. Weck, mailadres: hhvdeparelvissers@gmail.com